prof. dr hab. Zdzisław Kordel

Kierownik Zakładu

Konsultacje:

 • Wtorek: 10:30-11:30 (online)
 • Środa: 09:00-10:00 (online)

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w roku akademickim 2022/2023:

 • Ekonomia i przedsiębiorczość
 • Ekonomika miast i regionów
 • Ekonomiczne i prawne podstawy gospodarki przestrzennej
 • Logistyka w gospodarce przestrzennej
 • Obsługa logistyczna regionów i miast
 • Seminarium magisterskie
 • Specjalizacja badawcza:

Ogólna:

  • Gospodarka przestrzenna
  • Ekonomia
  • Ekonomia transportu

Szczegółowa:

  • Polityka transportowa
  • Koszty w przedsiębiorstwach sektora TSL

Wybrane publikacje:

Książki:

 • Bentkowska-Senator K., Kordel Z., i in. (2017) Polish road transport, ITS, Warsaw: 229.
 • Bentkowska-Senator K., Kordel Z., Gis W., i in. (2016) Polski transport samochodowy ładunków, ITS, Warszawa: 452.
 • Bentkowska-Senator K., Kordel Z., Waśkiewicz J. (2015) The SME sector in road transport, ITS, Warsaw: 168.
 • Bentkowska-Senator K., Gis W., Kordel Z., Waśkiewicz J. (2014) The issues of the external costs in the road transport, ITS, Warsaw: 260.
 • Bentkowska-Senator K., Gis W., Kordel Z.., Jerzy Waśkiewicz. (2013) Koszty zewnętrzne transportu samochodowego: stan, sprawcy, skutki, ITS, Warszawa: 241.
 • Bentkowska-Senator K., Kordel Z., Waśkiewicz J. (2012) Road Transport Cost, Motor Transport Institute, Warszawa.
 • Bentkowska-Senator K., Kordel Z., Waśkiewicz J. (2011) Koszty w przedsiębiorstwach transportu samochodowego. ITS, Warszawa: 210.
 • Bentkowska-Senator K., Kordel Z., Waśkiewicz J. (2010) Freight Motor Transport. ITS, Warszawa, 217.
 • Bentkowska-Senator K., Kordel Z., Waśkiewicz J. (2010) Transport samochodowy ładunków. ITS, Warszawa, 271.
 • Bentkowska-Senator K., Kordel Z. (2009) Transport w turystyce cz. I – Charakterystyka rynku transportowego, WSG, Bydgoszcz.

Artykuły i rozdziały w książkach:

 • Kordel Z. (2016) Efektywność rynku transportu drogowego. Logistyka, 3, 113-120.
 • Kordel Z. (2016) Regulowanie rynku transportu drogowego w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 58, 243-254.
 • Bentkowska-Senator K., Kordel Z. (2016) Regulacje prawne w transporcie samochodowym. Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, 17(6), 500-506.
 • Kordel Z. (2015) Strategie sektora SMP w Polsce. Logistyka nr 3, 2286-2294.
 • Kordel Z., Gis W., Waśkiewicz J. (2014) The effect of the road transport impact on the natural environment in Poland and on the costs of road transport. Journal of KONES 3, 171-176.
 • Kordel Z., Waśkiewicz J., Gis W. (2014) Problematyka kosztów i cen w transporcie samochodowym. Logistyka nr 2, 130-137.
 • Waśkiewicz J., Kordel Z., Gis W. (2014) Badanie kosztów w przedsiębiorstwach transportu ciężarowego. Logistyka nr 3, 6599-6607.
 • Bentkowska-Senator K., Kordel Z., Wilk T. (2014) Problematyka hałasu w bezpieczeństwie ruchu drogowego. Logistyka nr 6, 1829-1840.
 • Bentkowska-Senator K., Kordel Z., Wilk T. (2014) Problematyka opłat drogowych. Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 9, 6-16.
 • Gis W., Kordel Z., Menes M. (2013) Cars with electric drive and external costs of road transport. Przegląd Elektrotechniczny nr 10, 287-292.
 • Kordel Z. (2013) Polish road transport politics characteristics. Journal of Geography, Politics and Society 1, 47-66.
 • Kordel Z. (2013) Problematyka funkcjonowania transportu samochodowego w łańcuchach dostaw. Modelowanie Procesów i Systemów Logistycznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka nr 46, 195-202.
 • Kordel Z. (2012) Charakterystyka polskiego transportu samochodowego, Gazeta transportowa, nr 32, 17.
 • Kordel Z., Senator-Bentkowska K. (2012) Polski transport samochodowy w łańcuchach dostaw, Logistyka, nr 3, 5-12.
 • Kordel Z., Waśkiewicz J. (2012) Koszty i ceny w transporcie samochodowym, Logistyka, nr 8, 8-15.
 • Kordel Z. (2011) Współczesne problemy funkcjonowania rynku transport samochodowego w Polsce. Modelowanie procesów i systemów logistycznych cz. X. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu Lądowego nr 40, Gdańsk, 67-75.
 • Kordel Z. (2011) Development Trends of Motor Transport in Poland [w:] J. Wendt, A. Ilies (red.), Regional Development Studies in Poland and Romania, Editura Universităţii din Oradea, Oradea-Gdansk, 32-41.
 • Bentkowska-Senator K., Kordel Z. (2011) Pomoc wspólnotowa dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Gospodarka Materiałowa i logistyka nr 3, Warszawa, 24-32.
 • Bentkowska-Senator K., Kordel Z. (2011) Charakterystyka polskiego transportu samochodowego ładunków. Gospodarka Materiałowa i logistyka nr 8, Warszawa, 23-31.
 • Kordel Z. (2010) Knowledge and quality of logistics service providers. Geojournal of Tourism and Geocities 4, 8-16.
 • Kordel Z., Bentkowska-Senator K. (2010) Żródła zasilania finansowego sektora MŚP w Polsce. Gospodarka materiałowa i logistyka nr 7, 29-33.
 • Kordel Z., Bentkowska-Senator K., 2010. Zasilanie finansowe małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Przewoźnik nr 11, 22-36.
 • Kordel Z. (2009). Ceny minimalne w transporcie samochodowym, Przewoźnik nr 1, 8-12.
 • Bentkowska-Senator K., Kordel Z. (2009) Problematyka cen minimalnych w transporcie samochodowym, Przegląd Komunikacyjny nr 3.
 • Kordel Z. (2009) Problemy polskiego rynku transportowego, Przewoźnik nr 2, 8-12.
 • Kordel Z., Bentkowska-Senator K. (2009) The role of polish road transport in tourism, Geojournal of Tourism and Geocities no 1, vol. 3, 44-63.
 • Kordel Z. Bentkowska-Senator K. (2009) Definicja, klasyfikacja oraz źródła finansowania infrastruktury. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 535. Finansowanie rozwoju transportu europejskiego, 109-125.
 • Kordel Z., Bentkowska-Senator K. (2009) Kabotaż w transporcie drogowym, Przegląd Komunikacyjny nr 7/8, 45-56.

Wybrane konferencje:

 • Konferencja naukowa Rola transportu intermodalnego, (2016), Poznań, Referat: Logistyka w transporcie.
 • Konferencja naukowa Funkcjonowanie transportu samochodowego, (2016), Poznań, Referat: Problematyka badania kosztów w transporcie samochodowym.
 • Konferencja Naukowa  Transport drogowy jako czynnik wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, (2015), Bruksela, Referat: Skuteczność regulacji prawnych w transporcie drogowym.
 • Konferencja Zintegrowane Rozwiązania Logistyczne, (2015), Zabrze, Referat: Zarządzanie czasem pracy.
 • Konferencja Naukowa Grupy V4 Bariery efektywności w transporcie drogowym, (2015), Warszawa, Referat: Efektywność rynku transportu drogowego w Unii Europejskiej.
 • IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna LOGITRANS (2012), Szczyrk, Referat: Polski transport samochodowy w łańcuchach dostaw.
 • E-map – VII Ramowy Program KE w zakresie wprowadzania samochodów elektrycznych (2012), Kolonia, Referat: Problematyka samochodów elektrycznych w Unii Europejskiej.
 • Konferencja Naukowa Odpowiedzialność przewoźnika, spedytora i innych osób związanych z umową przewozu (2012), Bydgoszcz, Referat: Koszty i ceny w transporcie samochodowym.
 • Konferencja Naukowa Odpowiedzialność przewoźnika i jego bezpieczeństwo finansowe (2012), Warszawa, Referat: Koszty i ceny w transporcie samochodowym.
 • Konferencja Naukowa PKS Bydgoszcz (2012), Łabiszyn, Referat: Koszty i ceny w transporcie samochodowym.
 • Konferencja Prawa i obowiązki przewoźników polskich w czasie kontroli Policji i służb BAG na terenie Niemiec – prezentacja Kancelarii Prawnej Dziengo & Partner z Hamburga oraz transport ładunków ponadgabarytowych na terenie Niemiec i w Polsce (2012), Opole, Referat: Koszty i ceny w transporcie samochodowym.
 • XII Konferencja Naukowa Modelowanie Procesów i Systemów Logistycznych (2011), Sopot, Referat: Ocena rynku transportu samochodowego w Polsce.
 • Konferencja Naukowa Transport, Rozwój Regionalny, Ekologia (2011), Bydgoszcz, Referat: Kondycja polskich przedsiębiorstw transportu samochodowego.
 • Konferencja Przewoźników Polskich (2011), Tęgoborze, Referat: Znaczenie pakietu rozporządzeń IUE w sprawie transportu drogowego.
 • II międzynarodowa konferencja naukowa Globalizacja a problematyka ochrony środowiska (2010), GWSA, Gdańsk. Referat: Globalizacja a współczesne problemy związane z ochroną środowiska naturalnego.
 • Konferencja Efektywne narzędzia optymalizacji kosztów transportu drogowego (2010), EL, PTB, Warszawa. Referat: Wyniki raportu Instytutu Transportu Samochodowego dotyczącego kosztów prowadzenia działalności transportowej.
 • Konferencja Przewoźników (2010), Licheń. Referat: Ocena rynku transportu samochodowego w Polsce.
 • Sympozjum Naukowe Instytutu Transportu Samochodowego (2010), ITS, Biała Podlaska. Referat: Problematyka czasu pracy kierowców.
 • Konferencja Przewoźników (2010), Bydgoszcz. Referat: Aktualne problemy rynku transportu samochodowego w Polsce.
 • Cykl Seminarium Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, Bydgoszcz, Wrocław, Warszawa, Kraków (2009).
 • X Konferencja Naukowa – Modelowanie procesów i systemów logistycznych, UG, Sopot (2009).
 • V Konferencja Ekonomiczno-Logistyczna – Jak wygrać kryzys?, Czarna Dąbrówka (2009).

Kontakt:

Zakład Gospodarki Przestrzennej
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego

Pok. B-402
Tel: (58) 523 65 68
zdzislaw.kordel@ug.edu.pl   zgp@ug.edu.pl 

Baza wiedzy UG