<< Pracownicy

dr Teresa Sadoń-Osowiecka

Kierownik Pracowni

Konsultacje:

 • Poniedziałek: 11:00-12:00
 • Wtorek: 13:30-14:30

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w roku akademickim 2022/2023:

 • Geograficzne uwarunkowania kształtowania przestrzeni
 • Geografia społeczno-ekonomiczna w szkole
 • Geografia fizyczna w szkole
 • Dydaktyka zajęć terenowych
 • Metodyka nauczania przyrody
 • Omówienie praktyk przedmiotowych
 • Podstawy dydaktyki
 • Podstawy krajoznawstwa
 • Praktyka przedmiotowa
 • Wprowadzenie do dydaktyki geografii

Kontakt:

Pracownia Dydaktyki i Edukacji Geograficznej  Zakład Gospodarki Przestrzennej
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego

Pok. B-427
Tel: (58) 523 65 50
teresa.sadon-osowiecka@ug.edu.pl

Baza wiedzy UG