<< Pracownicy

Dr Teresa Sadoń-Osowiecka

(Kierownik Pracowni)

Konsultacje (semestr letni):

 • Poniedziałek: 15:00-16:00 (online)
 • Wtorek: 10:00-11:00

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w roku akademickim 2021/2022:

 • Geograficzne uwarunkowania kształtowania przestrzeni
 • Geografia społeczno-ekonomiczna w szkole
 • Geografia fizyczna w szkole
 • Dydaktyka geografii 
 • Dydaktyka zajęć terenowych
 • Metodyka nauczania przyrody
 • Podstawy krajoznawstwa
 • Praca projektowanie i uczniowskie eksperymentowanie
 • Praktyka przedmiotowa
 • Wprowadzenie do dydaktyki geografii

Kontakt:

Pracownia Dydaktyki i Edukacji Geograficznej  Zakład Gospodarki Przestrzennej
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego

Pok. B-427
Tel: (58) 523 65 50

teresa.sadon-osowiecka@ug.edu.pl

Baza wiedzy UG