<< Pracownicy

mgr Bartosz Korinth

Konsultacje:

 • poniedziałek: 09:00-10:00
 • wtorek: 16:00-17:00 (online)

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w roku akademickim 2022/2023: 

 • Dydaktyka geografii II
 • Dydaktyka geografii w szkole podstawowej
 • Dydaktyka zajęć terenowych
 • Geografia polityczna
 • Historia myśli geograficznej
 • Metody analiz przestrzennych I
 • Praca projektowa i uczniowskie eksperymentowanie
 • Pracownia magisterska
 • Praktyka przedmiotowa – obserwowanie lekcji geografii

Kontakt:

Pracownia Dydaktyki i Edukacji Geograficznej
Zakład Gospodarki Przestrzennej
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego

Pok. B-427
Tel: (58) 523 65 50
bartosz.korinth@ug.edu.pl

Baza wiedzy UG