O Zakładzie

Na mocy uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 51/11 utworzony został Zakład Gospodarki Przestrzennej. Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UG nr 30/R/12 przekształcony został w Katedrę Gospodarki Przestrzennej. Do 2019 roku w strukturze jednostki znajdowała się również Pracownia Dydaktyki. W wyniku zmian Statutu Uniwersytetu Gdańskiego przywrócono Zakład Gospodarki Przestrzennej, który wraz z Pracownią Dydaktyki i Edukacji Geograficznej, od 2021 roku reprezentuje Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Nauk Społecznych UG.

Pracownicy Zakładu tworzą interdyscyplinarny zespół badawczy, który poza realizacją pac naukowych koordynuje proces dydaktyczny studiów na kierunku Gospodarka Przestrzenna oraz Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS.

Kierownikiem Zakładu jest Prof. dr hab. Zdzisław Kordel.

Od 2022 roku, pod kierunkiem dr Grażyny Chaberek, realizowany jest projekt TOWNSHIP – w kierunku miast zrównoważonych estetycznych i wspólnych: intensywne międzynarodowe programy kształcenia.

Więcej informacji na stronie Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG 

W Zakładzie Gospodarki Przestrzennej w latach 2017-2020 realizowany był projekt Narodowego Centrum  Nauki pt. Krzyże powypadkowe przy polskich drogach (2016/21/B/HS1/00823). Celem projektu był opis formy i funkcji oraz wyjaśnienie znaczenia stawiania krzyży powypadkowych przy drogach publicznych w Polsce, a jego kierownikiem była dr hab. Lucyna Przybylska, prof. UG.

Więcej informacji o projekcie na stronie http://memorialcrosses.ug.edu.pl/

Kontakt

Zakład Gospodarki Przestrzennej
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Jana Bażyńskiego 4
80-309 Gdańsk

tel: (58) 523 65 89,
523 65 68; 523 65 88;
523 65 50; 523 65 02

zgp[at]ug.edu.pl

Autor: Julia Ziółkowska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Gdańsk 2021
Autor: Grażyna Chaberek (red.)
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Autor: Svetlana Hristova, Mariusz Czepczyński
Wydawnictwo: Routledge
Autor: Grażyna Chaberek-Karwacka (red.)
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Autor: K. Bentkowska-Senator Z. Kordel W. Gis J. Waśkiewicz I. Balke P. Pawlak
Wydawnictwo: ITS
Autor: Teresa Sadoń-Osowiecka (red.)
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015
Autor: Lucyna Przybylska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014
Autor: Grażyna Chaberek-Karwacka
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Autor: Krystyna Bentkowska-Senator, Zdzisław Kordel, Jerzy Waśkiewicz
Wydawnictwo: ITS
Autor: Mariusz Czepczynski
Wydawnictwo: Routledge
Autor: test
Wydawnictwo: test