Działalność Naukowa
 • Społeczne, gospodarcze i kulturowe interakcje przestrzenne
 • Region Zatoki Gdańskiej jako przedmiot polityki przestrzennej w XX wieku
 • Ekonomika miast i regionów
 • Wsparcie logistyczne a zrównoważony rozwój miast i regionów
 • Decyzje lokalizacyjne podmiotów gospodarczych a polityka przestrzenna władz lokalnych
 • Kulturowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią
 • Ekonomiczne skutki procesów demograficznych
 • Przemiany demograficzne w okresie transformacji społeczno-ustrojowej
 • Krajobrazy kulturowe jako materialny i mentalny wyraz przestrzeni zurbanizowanej
 • Przestrzeń sakralna miast i obszarów wiejskich
 • Polityka społeczna i gospodarcza
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Ochrona i kształtowanie środowiska kulturowego jako kategoria polityki gospodarowania przestrzenią
 • Interakcje pomiędzy publicznymi i prywatnymi podmiotami publicznej polityki przestrzennej
 • Historia planowania przestrzennego rozwoju aglomeracji gdańskiej po 1945 r.
 • Historia urbanistyki Gdańska w latach 1850-1990
 • Transport samochodowy w rozwoju regionalnym

Kontakt

Zakład Gospodarki Przestrzennej
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Jana Bażyńskiego 4
80-309 Gdańsk

tel: (58) 523 65 89,
523 65 68; 523 65 88;
523 65 50; 523 65 02

zgp[at]ug.edu.pl