Działalność dydaktyczna
Zajęcia prowadzone przez pracowników Zakładu
  •   Academic English in spatial management
  •   Analiza systemowa w zarządzaniu przestrzennym
  •   Antropologia przestrzeni miejskich
  •   Ekonomia i przedsiębiorczość
  •   Ekonomika miast i regionów
  •   Geografia kultury
  •   Geograficzne uwarunkowania kształtowania przestrzeni
  •   Kulturoznawstwo
  •   Logistyka w gospodarce przestrzennej
  •   Marketing terytorialny
  •   Obsługa logistyczna miast i regionów 
  •   Ochrona europejskiego dziedzictwa kulturowego
  •   Odpowiedzialność społeczna
  •   Partycypacja społeczna
  •   Planowanie infrastruktury technicznej
  •   Pracownia licencjacka
  •   Pracownia magisterska
  •   Projektowanie urbanistyczne
  •   Rola transportu w gospodarce
  •   Sacrum w przestrzeni publicznej
  •   Seminarium doktoranckie
  •   Seminarium licencjackie
  •   Seminarium magisterskie
tutoring wydział oceanografii i geografii