<< Pracownicy

dr inż. arch. Hanna Obracht-Prondzyńska

Konsultacje:

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w roku akademickim 2022/2023:

  • Metody analiz przestrzennych I
  • Planowanie infrastruktury technicznej
  • Projektowanie urbanistyczne
  • Seminarium licencjackie

Kontakt:

Zakład Gospodarki Przestrzennej
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego

Pok. B-427
Tel: (58) 523 65 50
hanna.obracht-prondzynska@ug.edu.pl 

Baza wiedzy UG