<< Pracownicy

Dr inż. arch. Hanna Obracht-Prondzyńska

Konsultacje (semestr letni):

  • Piątek: 08:00-10:00 (online)

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w roku akademickim 2021/2022:

  • Big Data w planowaniu miast
  • Ekonomika miast i regionów
  • Planowanie infrastruktury technicznej
  • Projektowanie urbanistyczne

Kontakt:

Zakład Gospodarki Przestrzennej
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego

Pok. B-427
Tel: (58) 523 65 50
hanna.obracht-prondzynska@ug.edu.pl 

Baza wiedzy UG