<< Pracownicy

dr hab. inż. arch. Monika Trojanowska, prof. UG

Konsultacje:

  • Wtorek: 18:00-19:00 (online, MSTeams)
  • Czwartek: 11:30-12:30 

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w roku akademickim 2022/2023:

  • Architektoniczno-urbanistyczne podstawy gospodarki przestrzennej
  • Ekonomika miast i regionów
  • Planowanie infrastruktury technicznej
  • Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej – projekt

Kontakt:

Zakład Gospodarki Przestrzennej
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego

Pok. B-402
Tel: (58) 523 65 68
monika.trojanowska@ug.edu.pl 

Baza wiedzy UG