<< Pracownicy

Mgr Aleksandra Sęk

Konsultacje:

  • URLOP

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w roku akademickim 2021/2022:

Kontakt:

Zakład Gospodarki Przestrzennej
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego

Pok. B-427
Tel: (58) 523 65 50

aleksandra.sek@ug.edu.pl

Baza wiedzy UG